Thứ Tư, ngày 12 tháng 3 năm 2014

Thứ Ba, ngày 11 tháng 3 năm 2014

Demo plugin comment tool.

Đây là bài viết demo cho thủ thuật Plugin Comment Tool - Công cụ hỗ trợ cho blogger comment. Chi tiết về plugin xem tại đây.

Thứ Sáu, ngày 28 tháng 2 năm 2014

Demo trình bày bài viết theo chuyên mục.

Trình bày bài viết theo chuyên mục như các website tin tức lớn.